خبرنگاران تالش Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
خبرنگاران تالشی محروم از کمترین حق! 25 اسفند 1400

خبرنگاران تالشی محروم از کمترین حق!

اساسنامه ای که به تصویب اداره ارشاد و هئیت مدیره کانون خبرنگاران رسیده است در انتخابات هیت مدیره کانون خبرنگاران ملاک عمل قرار نگرفت

انتخابات کانون خبرنگاران بدون حضور خبرنگاران روزنامه نگاران و مدیران مسئول رسانه های برتر شهرستان تالش صریح خبر اویشار خبر و تالشان نیوز برگزار شد ! 25 اسفند 1400
به نام خبرنگاران ، دکانی برای کاسبی نام و نان !

انتخابات کانون خبرنگاران بدون حضور خبرنگاران روزنامه نگاران و مدیران مسئول رسانه های برتر شهرستان تالش صریح خبر اویشار خبر و تالشان نیوز برگزار شد !

مدیرمسئول تالشان نیوز : کانون خبرنگارانی که با انتخاب گزینشی و عدم حضور فعالین رسانه ای عکاسان خبری و نویسندگان و روزنامه نگاران تشکیل شود دکانیست برای کاسبی نام و نان که عده ای مدتیست سخت به دنبالش بودند که به کمک اداره ارشاد اسلامی تالش بدان دست پیدا کردند .