حمید صمدی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
با مسببین خرید و فروش رای به هر دلیل برخورد نشد 06 تیر 1400
اعتراض کاندیدای شورای شهر تالش

با مسببین خرید و فروش رای به هر دلیل برخورد نشد

یکی از عوامل مهم در ایجاد انگیزه برای حضور مردم پای صندوق های آرا تضمین سلامت انتخابات و جلوگیری از اعمال سلیقه ها و انحرافات در مسیر اجرا و پس از آن است