حمایت از دولت Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
منتقدان دولت،منافق و دزد و اختلاسگر و بی وطن هستند 24 اردیبهشت 1401
دولت رئیسی را خدا به داد مردم رساند

منتقدان دولت،منافق و دزد و اختلاسگر و بی وطن هستند

کیهان نوشت:خدا دولت دکتر رئیسی را به داد مردم رساند که به فضل خدا و تدبیر دولتمردانش تولید قدرت و ثروت کند.