ثقتی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
عزل شبانه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان 28 تیر 1402
دستاورد فرهنگی دولت انقلابی در گیلان

عزل شبانه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

علی رغم هشدار دستگاه های نظارتی و امنیتی و مقاومت برخی نهادهای سوپر انقلابی استان ، در پی حواشی ایجاد شده شب گذشته رضا ثقتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان پس از استقرار گروهی از وزارت ارشاد عزل و عبدالرضا علی پناه به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان منصوب […]