توتون Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
تبدیل وضعیت۱۶۰ نفر از کارگران مجمتع دخانیات/ افزایش کشت توتون و تولید سیگار در گیلان 14 اردیبهشت 1401

تبدیل وضعیت۱۶۰ نفر از کارگران مجمتع دخانیات/ افزایش کشت توتون و تولید سیگار در گیلان

مدیر مجتمع دخانیات گیلان با بیان اینکه ۱۶۰ نفر از کارگران روزمزد این مجمتع نیز تبدیل وضعیت شده‌اند و سیاست فعلی شرکت دخانیات گیلان این است که همه چیز به نفع کارگر تغییر کند، گفت: تولید سیگار در گیلان افزایش یافته است و امسال شاهد افزایش کشت توتون نیز خواهیم بود.