تنبوره تالش Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
ثبت ملی ساز باستانی تنبوره ی تالش 29 دی 1400

ثبت ملی ساز باستانی تنبوره ی تالش

آرمین فرید محقق و پژوهشگر موسیقی تالش از ثبت ساخت و نواخت تنبوره ی تالش به عنوان میراث ناملموس فرهنگی کشور خبر داد.