ترک Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
اندر حکایت دعوای مجازی تالش و کُرد و تُرک / گذری بر داستان مهاجرت اقوام ترک و کرد به تالش / از مواجهه مسالمت آمیز دیروز تا رجز خوانی مجازی امروز 19 تیر 1402
یادداشتی از منصور یوسفی دیگه سرا

اندر حکایت دعوای مجازی تالش و کُرد و تُرک / گذری بر داستان مهاجرت اقوام ترک و کرد به تالش / از مواجهه مسالمت آمیز دیروز تا رجز خوانی مجازی امروز

تالشان نیوز : بیش از نیم قرن از عمرم می‌گذرد. از گذشتگان و اجدادمان شنیده‌ایم – و در اوایل کودکی به چشم خود دیده‌ایم – که هنگام پائیز و زمستان وقتی شدت سرما فرصت عیش و تلاش را از مردم آذری‌زبان خلخال و اطراف/کُردهای ساکن همان منطقه می‌گرفت پدرانِ شرمنده از روی فرزند و همسرِ […]