تب کریمه Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
تب  کریمه کنگو در کمین کشتارهای دام خارج از کشتارگاه 08 خرداد 1401
مدیرکل دامپزشکی گیلان عنوان کرد

تب  کریمه کنگو در کمین کشتارهای دام خارج از کشتارگاه

مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: تب  کریمه  کنگو در کمین کشتار دام خارج از کشتارگاه ها است.