تاش Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
پیشنهاد  کاهش حداقل سابقه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به یک سال 09 خرداد 1401

پیشنهاد کاهش حداقل سابقه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به یک سال

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس درباره شرط سابقه در طرح ساماندهی کارکنان دولت،گفت:پیشنهاد من این است که سابقه از دو سال به یک سال کاهش پیدا کند و کسانی که یک سال سابقه دارند مشمول اجرای این قانون شوند.