بیمه تکمیلی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
یک بام دوهوای بیمه‌های تکمیلی / نارضایتی مردم و بیمارستان‌های گیلان به اوج رسیده است 15 دی 1401

یک بام دوهوای بیمه‌های تکمیلی / نارضایتی مردم و بیمارستان‌های گیلان به اوج رسیده است

مشکلات بیماران از عدم ایفای تعهدات بیمه ها و یا عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌های خصوصی از سوی برخی بیمه‌های تکمیلی ازجمله آتیه سازان، بیمه دی و بیمه پایه تأمین اجتماعی موجب شده است تا بخش درمان استان با شرایط پیش رو اقتصادی با چالش جدی اقتصادی روبرو شوند. به گزارش تالشان نیوز ، بی‌توجهی و […]

گیلان پیشتاز ارائه خدمات الکترونیک بیمه درمانی 09 مهر 1401
عماد کوچکی مدیریت شرکت آتیه سازان حافظ شعبه گیلان خبر داد:

گیلان پیشتاز ارائه خدمات الکترونیک بیمه درمانی

به گزارش تالشان نیوز ، عماد کوچکی، مدیریت شرکت آتیه سازان حافظ شعبه گیلان گفت: استان گیلان در حال حاضر پیشتاز اجرای ارائه خدمات الکترونیک در بیمه تکمیلی و استفاده از App تلفن همراه است و خدمات بیمه شدگان از پذیرش تا ارسال به صورت الکترونیک و بر خط با حذف مدارک کاغذی ارائه می […]