بعثت کرمانشاه Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
چوکای تالش بعثت کرمانشاه فرصتی برای تثبیت صدر نشینی 11 آذر 1400

چوکای تالش بعثت کرمانشاه فرصتی برای تثبیت صدر نشینی

چوکا به دنبال چهارمین پیروزی متوالی در کرمانشاه