بخشودگی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
پایان دی آخرین مهلت بخشودگی جرایم رانندگی در گیلان 21 دی 1400

پایان دی آخرین مهلت بخشودگی جرایم رانندگی در گیلان

رانندگان برای تقسیط و یا بخشودگی دو برابری جرائم رانندگی تا پایان دی ماه فرصت دارند.