بخشداری کرگانرود Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
دهیاران مردم را در تصمیمات خود سهیم و مورد مشورت خود قرار دهند 28 اسفند 1400
بخشدار کرگانرود :

دهیاران مردم را در تصمیمات خود سهیم و مورد مشورت خود قرار دهند

شهرام امانی در مراسم معارفه دهیاران جدید بخش کرگانرود با بیان اینکه دهیاران در خط مقدم امور اجرایی روستاها هستند گفت : از وظایف اصلی دهیاران رعایت قوانین و نهادینه کردن ان در میان مردم است