بام سبز ماسال Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
مسئولین یا راه ییلاقات را ببندند، یا چاره ای برای این جاده افتضاح بیاندیشند! 07 آبان 1400

مسئولین یا راه ییلاقات را ببندند، یا چاره ای برای این جاده افتضاح بیاندیشند!

مَردی در ماسال نیست که از نعمات خدادادی همچون طبیعت زیبای ییلاقات ، برای مردم ماسال ثروت و رفاه بیافریند