باغ محشتم رشت Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
در غیاب ما به «سایه» سر بزنید/ با شعر فارسی پاسدار پدرم باشید 05 شهریور 1401
یلدا ابتهاج:

در غیاب ما به «سایه» سر بزنید/ با شعر فارسی پاسدار پدرم باشید

دختر استاد ابتهاج، با بیان اینکه امروز امانت پدر را به شما می سپاریم، گفت: پاسدار سایه باشید و در غیاب ما به این خاک سر بزنید.