باغ Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
سفر  هیات هندی جهت بازدید از باغات و سردخانه های نگهداری کیوی تالش 10 اردیبهشت 1401

سفر  هیات هندی جهت بازدید از باغات و سردخانه های نگهداری کیوی تالش

به منظور رفع موانع و از سرگیری صادرات محصول کیوی به هند ، هیاتی از این کشور به همراه مسئولین جهاد کشاورزی در تالش حضور پیدا کردند