بازارریان Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
دریافت وجوه غیرقانونی اتاق های اصناف و اتحادیه ها از کسبه و بازاریان صدای مدیرکل صمت را هم درآورد! 18 خرداد 1402

دریافت وجوه غیرقانونی اتاق های اصناف و اتحادیه ها از کسبه و بازاریان صدای مدیرکل صمت را هم درآورد!

تالشان نیوز : مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر وصولی‌های نامتعارف اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف از متقاضیان پروانه کسب، گفت: چنانچه گزارش‌ها مستند شود مصداق کامل فساد و جرم تلقی شده و با متخلفان به شدت برخورد می‌شود. تیمور پور حیدری افزود: دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب […]