بابک خرمدین Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
خانه پدری، رفرم یا فروپاشی؟ 02 خرداد 1400
گزارشی از طاها عبدالهی

خانه پدری، رفرم یا فروپاشی؟

چگونه بگوییم که خانه پدری از نوع ایرانی دیگر امن‌ترین نقطه جهان امروزی نیست.