ایت الله یونس عرفانی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
اگر سید یونس زنده بود ، در کنار مردم یا مجذوب در قدرت سیاسی حاکم ؟ 03 مرداد 1400
به بهانه سالگرد وفات آیت الله عرفانی

اگر سید یونس زنده بود ، در کنار مردم یا مجذوب در قدرت سیاسی حاکم ؟

حضور ایشان در لبنان در کنار امام موسی صدر و سخنرانی در دانشگاه الازهر مصر ، از وی چهره ای مذهبی سنتی و تقریبی به جای گذاشته است تا چریکی عمامه به سر !