اهرابی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
مدیرکل کمیته امداد استان گیلان؛ «تغییر رئیس کمیته امداد شهرستان ماسال غیرسیاسی و کاملا درون سازمانی بود» 07 خرداد 1402
تغییر مدیر کمیته امداد ماسال تحت فشار سیاسی ؟

مدیرکل کمیته امداد استان گیلان؛ «تغییر رئیس کمیته امداد شهرستان ماسال غیرسیاسی و کاملا درون سازمانی بود»

تغییر مدیر کمیته امداد ماسال که مردم شهرستان از وی به خوشنامی و توانمندی و شایستگی یاد میکردند حواشی زیادی را با خود به همراه داشت تا جایی که به شائبه ی فشار های سیاسی جهت اعمال این تغییرات دامن زد اما مدیرکل کمیته امداد استان گیلان اذعان داشته «تغییر رئیس کمیته امداد شهرستان ماسال […]