انجمن صنفی آردسازان ایران Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
فروش کیلویی نان به نفع مردم خواهد بود؟ | علت مخالفت برخی از نانوایی‌ها با این طرح 22 خرداد 1401
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران پاسخ داد:

فروش کیلویی نان به نفع مردم خواهد بود؟ | علت مخالفت برخی از نانوایی‌ها با این طرح

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران می‌گوید در بسیاری از کشورها نان به صورت کیلویی فروخته می‌شود و فروش نان به صورت کیلویی باعث می‌شود قیمت‌ها قابل کنترل باشد.