انتشارات ماه مینو Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
حضور انتشارات ماه مینو در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 26 اردیبهشت 1401

حضور انتشارات ماه مینو در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

غرفه ۱۹ راهروی ۲۴ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ، میزبان انتشاراتیست به نام ماه مینو به مدیر مسئولی خانم مینو امیر اردجانی ، که ناشر بسیاری از تالیفات نویسندگان و محققان در حوزه ی فرهنگ و تاریخ و زبان قوم تالش میباشد.