انتخابت فدراسیون Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
چه کسانی از رییس شدن علی کریمی می ترسند؟ 26 بهمن 1399

چه کسانی از رییس شدن علی کریمی می ترسند؟

اگرچه علی کریمی یکی از چهره های شاخص فوتبال ایران در دنیا است ولی به نظر می رسد حضورش در انتخابات فدراسیون فوتبال به مذاق عده ای خوش نیامده و آنها را نگران کرده است.