امیر علی بهدادی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
دادستان شهرستان ماسال از دستگیری یکی از مدیران این شهرستان به اتهام جرایم مالی خبر داد 29 اردیبهشت 1401

دادستان شهرستان ماسال از دستگیری یکی از مدیران این شهرستان به اتهام جرایم مالی خبر داد

امیر علی بهدادی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماسال از دستگیری یکی از مدیران این شهرستان به اتهام جرایم مالی خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماسال از دستگیری شهردار سابق شهر شاندرمن ماسال خبر داد 24 اسفند 1400

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماسال از دستگیری شهردار سابق شهر شاندرمن ماسال خبر داد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماسال از بازداشت شهردار سابق شهر شاندرمن شهرستان ماسال و همچنین یک باند فساد اداری خبر داد