امور اداری و استخدامی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستور کار دولت 23 مرداد 1401

افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستور کار دولت

افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستور کار دولت قرار گرفت.