امحا Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
امحا شیرینی‌های کهنه و فاسد در یکی از قنادی‌های رشت 07 خرداد 1401

امحا شیرینی‌های کهنه و فاسد در یکی از قنادی‌های رشت

۲۰۰ جعبه شرینی کهنه و تاریخ مصرف گذشته از انبار یکی از شیرینی فروشی‌های شهر رشت کشف و معدوم شد.