الماسخاله Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
استعفای امیر عابدی روی میز الماسخاله 26 فروردین 1400
بازگشت ریاضی مند خیلی دور خیلی نزدیک

استعفای امیر عابدی روی میز الماسخاله

با دقت در بیانیه امیر عابدی میتوان دلایل استعفای وی را دریافت که ایشان هرگونه تحرک در راستای تضعیف جایگاه مدیریت فعلی باشگاه را به صلاحدید اینده تیم چوکای تالش نمیداند و صراحتا حمایت خود را از مدیریت جدید اعلام داشته است