افزایش قیمت نان Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
افزایش قیمت نان از فردا در گیلان / بربری ۱۳۰۰ لواش ۳۵۰ سنگک ۱۵۰۰ 07 دی 1400
رئیس اتحادیه نانوایان گیلان خبر داد:

افزایش قیمت نان از فردا در گیلان / بربری ۱۳۰۰ لواش ۳۵۰ سنگک ۱۵۰۰

آیا با افزایش قیمت نان از  کم فروشی و پخت نان بی کیفیت در استان گیلان جلوگیری خواهد شد ؟