اعتصاب کارگران Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
اعتصاب کارگران و عدم تحقق وعده ابگیری سد شفارود 27 تیر 1400
کف گیر وعده های محمدیاری به ته دیگ خورد

اعتصاب کارگران و عدم تحقق وعده ابگیری سد شفارود

به نظر میرسد در حال حاضر که کشور در شرایط خاص کمبود منابع قرار دارد ، حسن محمدیاری در معرض فشار مضاعف انتظار کاذب هواداران خود میباشد و علی رغم اینکه کف گیر وعده هایش به ته دیگ خورده است ، همچنان بر دادن وعده های رنگارنگ اصرار دارد و قصد عقب نشینی ندارد.