اصلان سرخی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف گیلان برگزار شد 10 آذر 1401

انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف گیلان برگزار شد

اصلان سرخی و تقی همدمی رییس و نایب رییس اتاق اصناف تالش به عضویت هیات رییسه اتاق اصناف گیلان در آمدند

انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف گیلان روز پنجشنبه ۱۰ آذر برگزار میشود 07 آذر 1401

انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف گیلان روز پنجشنبه ۱۰ آذر برگزار میشود

اصلان سرخی و تقی همدمی رییس و نایب رییس اتاق اصناف تالش کاندیدای عضویت در هیات رییسه اتاق اصناف گیلان شدند