اصغر رسول زاده Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
افتخار پوشیدن پیراهن تیم های بزرگ ضامن موفقیت در چوکا نیست 27 فروردین 1400
آقای خاص فوتبال تالش در گفتگو با تالشان نیوز

افتخار پوشیدن پیراهن تیم های بزرگ ضامن موفقیت در چوکا نیست

هر انکس که در تیم چوکا کوچکترین فعالیتی دارد از تدارک و لیدر و مدیران و بازیکنان گرفته بابت کمترین فعالیتشون بابت وقت و زحماتشان ، مزد دریافت میکنند تنها سرمایه چوکا تماشاگرانی هستند که بی هیچ منتی روی سکوها مینشینند و با صرف هزینه و زمان از تیم محبوب خودشان حمایت میکنند و نه اسمی دارن نه رسمی دارند و نه حامی دارند و نه مثل برخی ها ابزار رسانه ای دارند