اسکندر مهری Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
سلب عضویت عضو شورای شهر پره سر 28 شهریور 1401

سلب عضویت عضو شورای شهر پره سر

اسکندر مهری با رای هیات حل اختلاف از شورای شهر پره سر عزل و نوید ملالی جایگزین شد