احکام Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
سرپرستان فرمانداری شهرستان های رودسر و انزلی منصوب شدند 18 دی 1400
طی احکامی از سوی استاندار گیلان

سرپرستان فرمانداری شهرستان های رودسر و انزلی منصوب شدند

«محمدرضا شهاب زاده» و «امیر جانبازی» در احکامی جداگانه به ترتیب به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان های رودسر و انزلی انتخاب شدند.