احشام سرگردان Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
داستان سرگردانی احشام در خیابان های شهر و پرده های هشدار بی اثر شهرداری 25 مهر 1400

داستان سرگردانی احشام در خیابان های شهر و پرده های هشدار بی اثر شهرداری

وضعیت کنونی خیابان های شهر تالش با این حجم از تردد احشام سرگردان مستلزم مسئولیت پذیری بیشتر صاحبان دام و همچنین برخورد قاطع و برنامه مشخص شهرداری جهت جمع اوری و برخورد قانونی با صاحبان دام میباشد.