ابراهیم نجفی اسپیلی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
اقدام وزارت جهاد کشاورزی ضد برنجکاران؛ یارانه کود برنج حذف شد! 08 آذر 1401
نجفی در تذکر شفاهی؛

اقدام وزارت جهاد کشاورزی ضد برنجکاران؛ یارانه کود برنج حذف شد!

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس از وزیر جهاد کشاورزی خواست به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کود نسبت به تصمیم حذف یارانه کود محصول برنج تجدیدنظر کند.