ابراهیم رادمرد Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
قضاوت داور گیلانی در پیکارهای کشتی آلماتی قزاقستان 16 خرداد 1401

قضاوت داور گیلانی در پیکارهای کشتی آلماتی قزاقستان

داور گیلانی توانست 6 فینال رقابتهای بین المللی کشتی جام تورلیخانوف قزاقستان را به عنوان رییس تشک قضاوت کند.