آلیان Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
قلع و قمع بنای غیر مجاز در آلیان فومن / این عرصه نهالکاری می شود 27 خرداد 1401
با اجرای حکم قضایی؛

قلع و قمع بنای غیر مجاز در آلیان فومن / این عرصه نهالکاری می شود

یک ساختمان که غیر مجاز در عرصه‌های منابع طبیعی فومن ساخته شده بود با حکم قضایی تخریب شد تا در اسرع وقت نسبت به نهالکاری آن اقدام شود.