آزاد سازی حرائم دریا Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
تصرفات دستگاه های دولتی ( شیلات ) در نوار ساحلی حویق تالش قلع و قمع شد 25 بهمن 1400
با حضور سرزده و رفتار پادگانی استاندار گیلان اتفاق افتاد !

تصرفات دستگاه های دولتی ( شیلات ) در نوار ساحلی حویق تالش قلع و قمع شد

جدا از اینکه ایا این نحوه ی ازاد سازی حرائم دریا منافع عمومی مردم و بیت المال را به همراه دارد یا خیر اما به طور قطع رفتار پادگانی استاندار گیلان در مواجه با کارگزاران دولت که خود در بند بروکراسی زاید اداری هستند که از قضا خود آقای استاندار با سوابق قانونگذاری در ان سهیم هستند قابل توجیه نیست .