آزادراه رشت قزوین Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
بهره‌برداری از آزادراه رشت-قزوین در گرو تامین اعتبار بموقع 25 خرداد 1401
یک گام تا تکمیل طرح‌های نیمه تمام

بهره‌برداری از آزادراه رشت-قزوین در گرو تامین اعتبار بموقع

تکمیل هشت کیلومتر باقی مانده آزاد راه رشت - قزوین در مسیر محدوه منجیل- رودبار به مراحل پایانی خود رسیده است و طبق آخرین گزارش شرکت زیرساخت با تامین به موقع اعتبارات تنها یک گام دیگر برای بهره‌برداری راه دارد.