بدین ترتیب با توجه به شرایط حاکم در باشگاه چوکا به نظر میرسد در صورت رسمیت یافتن انتقال باشگاه به علی نامداری تمامی احکام صادره توسط هیات فوتبال لغو و دخالت برخی شخصیت های پیرامون باشگاه قطع خواهد شد.

به گزارش تالشان نیوز پس از حاشیه های فراوان شب گذشته جلسه ي تعیین‌ تکلیف مالکیت باشگاه چوکا تالش در اداره ورزش شهرستان تالش با حضور دادستان تالش، معاونت مدیرکل ورزش استان، رئیس هیات فوتبال گیلان، معاون سیاسی فرماندار تالش، رئیس اداره ورزش تالش و علی نامداری برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد مالکیت باشگاه چوکا پس از انجام تعهدات معین و مورد توافق در طول ضرب العجل مشخص شده با همکاری هیات فوتبال و انجام مراحل اداری رسما به علی نامداری واگذار گردد.

لازم به ذکر است پیشتر نیز جلسات مشابه ای با همین محوریت جهت تعیین تکلیف باشگاه چوکا برگزار شده بود که نتیجه ای را در بر نداشت.

گفتنیست یکی از مشکلات تیم فوتبال چوکای تالش موضوع مالکیت مستقل باشگاهست که در حال حاضر در گرو پرداخت بدهی های سنوات باشگاه میباشد.

بدین ترتیب با توجه به شرایط حاکم در باشگاه چوکا به نظر میرسد در صورت رسمیت یافتن انتقال باشگاه به علی نامداری تمامی احکام صادره توسط هیات فوتبال لغو و دخالت برخی شخصیت های پیرامون باشگاه قطع خواهد شد.

مصوبات جلسه تعیین تکلیف مالکیت باشگاه چوکا تالش که با نظارت دادستان تالش و سایر اعضای حاضر در جلسه تنظیم شده است به شرح ذیل میباشد.

۱. مقرر گردید کلیه اقدامات و تصمیمات در باشگاه چوکا تالش برعهده علی نامداری باشد.

۲. مقرر گردید علی نامداری نسبت به ثبت سند باشگاه و مالکیت آن در اسرع وقت اقدام کند.

۳. علی نامداری با آگاهی از شرایط و‌ مشکلات ورود کرده و پاسخگوی کلیه تعهدات قبلی و فعلی خواهد بود.

۴.‌ مقرر گردید ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان، کادرفنی و عوامل اجرایی تا سه روز آینده پرداخت شود و ۱۰ درصد دیگر نیز پیش از نیم فصل پرداخت شود در غیر این صورت به معنای انصراف نامداری از تیمداری است.

۵. مقرر گردید تا پایان دی ماه، پنجره ی نقل و انتقالات باشگاه باز شود.
۶.‌ مقرر گردید اداره ورزش و هیات فوتبال تالش همکاری لازم را برای تهیه کارت بازی، البسه و لوازم تمرین داشته باشد.

۷. مقرر گردید تا زمان انتقال قطعی سهمیه، نامه نگاری و مکاتبات از طریق هیات فوتبال تالش انجام پذیرد.
۸. پیگیری مراحل قانونی واگذاری تیم چوکا از طریق فدراسیون و هیات فوتبال استان توسط علی نامداری در اسرع وقت صورت پذیرد.

۹. مقرر گردید در سه روز آینده جلسه ای با بازیکنان و کادرفنی برگزار شود و هیات مدیره جدید معرفی شود.