به گزارش تالشان نیوز بخشدار اسالم روز پنجشنبه از ناپدید شدن صیاد ۳۸ساله در آب های ساحلی سیاه چال دریای خزر در این بخش خبر داد و گفت: این ماهیگیر غروب روز سه شنبه برای صید به دریا رفته و ناپدید شده و متاسفانه از جستجوی ۴۸ ساعته نیروی انتظامی برای یافتن وی نتیجه ای حاصل نشده است.
لیلا یاری افزود: ساحل سیاه چال با عمق حدود یک و نیم متر از مناطق مستعد ماهیگیری است و صبح روز چهارشنبه صیادان، قایق سرنگون صیاد ناپدید شده را در محل نصب دام ماهیگیری پیدا کرده اند و اثری از صیاد نبوده است.
روستای سیاه چال با ۵۲۸ نفر جمعیت در بخش اسالم تالش واقع شده است.

ایرنا