محمدجواد خانی‌پور معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان امروز در جلسه کمیته منابع و مصارف استان، با استناد به گزارش سازمان هواشناسی در خصوص کاهش ۳۰ درصدی بارش ها درنیمه اول سال آبی جاری نسبت به بلند مدت در گیلان گفت: در حال حاضر در مخزن سد سفیدرود یک میلیارد و ۷۵ میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است.

وی افزود: دبی ورودی آب به سد سفیدرود در حال حاضر ۹۱ متر مکعب در ثانیه و دبی خروجی نیز ۹۶ متر مکعب در ثانیه و این در حالیست که همین میزان دبی ورودی در مدت مشابه سال گذشته ۲۹۳ متر مکعب در ثانیه بوده است که نشان دهنده کاهش ۶۹ درصدی میزان ورودی آب سد نسبت به مدت مشابه سال ۹۹است.

خانی‌پور  ادامه داد: تاکنون ۶۰ درصد از شالیزار های گیلان شخم اولیه شده‌اند.

وی به کشاورزان تاکید کرد برای کمک به سپری کردن آبیاری موفق، تقویم زراعی را رعایت کنند

ایسنا