به گزارش تالشان نیوز صبح روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت بعلت نرسیدن نان به یک مشتری محلی در تازه آباد رضوانشهر یک مشتری با شیشه نوشابه به نانوا حمله کرد و وی را بشدت مجروح و روانه بیمارستان کرد.

ماجرا از این قرار است که مشتری ساعت ۸:۳۰ صبح برای خرید نان مراجعه میکند و بعد آنکه فهمید نان تمام شده  عصبانی میشود و از نانوا طلب سهمیه اش را می‌کند و میگوید نانوا حق ندارد به مسافرین نان بدهد که اینگونه کمبود نان باشد و به سایرین نان نرسد در نتیجه اقدام به فحاشی و در نهایت به سمت نانوا حمله ور شده و او را بشدت مجروح میکند!

که در نهايت باحضور مسئولین و عوامل انتظامی ضارب دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد.