به گزارش تالشان نیوز در ساعات پایانی موعد مقرر شورای شهر تالش جهت معرفی کاندیداهای شهرداری تالش ، حسن محمد پور با ارسال برنامه و رزومه کاری به دفتر شورای شهر ، آمادگی خود جهت تصدی کرسی شهرداری تالش را اعلام داشت.

گفتنیست محمدپور آذر ماه سال گذشته از سوی اعضای شورای شهر لیسار به عنوان شهردار شهر لیسار انتخاب شد و کار خود را در این شهرداری رسما با حکم استاندار گیلان از تاریخ ۱۱ بهمن شروع کرد.

در سوابق محمدپور شهرداری تالش نیز قابل مشاهده است.