به گزارش تالشان نیوز اسدالله عباسی استاندار گیلان طی حکمی شهرام امانی را به عنوان بخشدار بخش کرگانرود شهرستان تالش منصوب کرد

گفتنیست پیش از این شهرام امانی در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۰ به عنوان سرپرست بخشداری کرگانرود عهده دار این مسئولیت بود