به گزارش تالشان نیوز، صبح روز چهارشنبه هجدهم اسفند، سید نادر صفوی میر محله طی نشستی که با حضور معاونین فرمانداری، مدیران عامل شرکت چوکا و جنگل شفارود، نمایندگان سازمان اتکا و شهردار رضوانشهر برگزار شد، با اشاره به خواسته های به حق مردمی گفت: پس از دریافت مجوزهای لازم شهرک چوکا به شهر رضوانشهر الحاق خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر تعامل و همکاری بین مدیران در راستای خدمتگزاری بهتر و رفع مشکلات مردم، افزود: به منظور تسریع در کار طرح پیشنهادی جهت ساماندهی به وضعیت کاربری های شهرک چوکا در محدوده شهر توسط مشاور طرح جامع تفصیلی(مهندسین مشاور بزرگ امید) تهیه و مبنای بررسی سازمان شستا، اتکا و شهرداری قرار گیرد که تا پس از توافق مراحل قانونی آن طی گردد.

سرپرست فرمانداری رضوانشهر تاکید کرد: شهرداری رضوانشهر با هماهنگی شرکت چوکا به منظور خدمات دهی به شهروندان نسبت به استقرار نمایندگی شهرداری در شهرک چوکا اقدام نمایند.