به گزارش تالشان نیوز قربانعلی طالعی با حکم اسداله عباسی استاندار گیلان رسما به عنوان شهر دار شهر حویق منصوب گردید

عکس از مهدی حیدری نژاد