به گزارش تالشان نیوز در جلسه امروز شورای شهر رضوانشهر، رضا رسولی با کسب چهار رای به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

رسولی از مدرسین دانشگاه و  دانشجوی دکترای شهرسازی  دانشگاه عدالت  و مدرک ارشد دانشگاه علم و صنعت است که سابقه دو دوره عضویت در شورای شهر رشت را در سوابق خود دارد. 

حکم انتصاب رسولی باید توسط استاندار گیلان امضاء شود. /حکایت گیلان