به گزارش تالشان نیوز روز گذشته در جریان برگزاری انتخابات هییت رییسه شورای استان که با حضور اسداله عباسی استاندار گیلان برگزار شد
علی رضا غفاری رییس شورای شهر لیسار با آرای اعضای شورای استان به عنوان نماینده استان گیلان در شورای عالی استان ها معرفی شد.
غفاری سابقه ریاست شورای استان گیلان را نیز در کارنامه خود دارد.