به گزارش تالشان نیوز پس از اعلام فراخوان برای تهیه و تامین تجهیزات مورد نیاز برای بیمارستان رسالت ماسال،

گروه مجازی متخصصان تالشان و تات  مقیم تهران که متشکل از مدیران، کارشناسان دستگاه های مختلف دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی تالش و تات زبان ساکن تهران است ،

اقدام به اعلام فراخوان نمود و پس از جمع آوری کمک های نقدی اعضای گروه و خیریه نیکوکاری سیابیل تالش ،

تجهیزات مورد نیاز که از سوی بیمارستان ماسال اعلام شده بود تهیه گردید

و در روز پنج شنبه سوم شهریور ماه سال جاری توسط دکتر سید سجاد بالاد به نمایندگی از خیرین تحویل خانم دکتر یوسفیان رئیس شبکه بهداشت شهرستان ماسال گردید.

  • نویسنده : سینا پروائی